14th Papanastasio International Chess Tournament

Peristeri, 8/12/ - 17/12/1996Category 10

Agnos (6,5 points) won the 14th Papanastasio International Chess Tournament

Final Classification
AGNOS 6,5
McDONALDS 5,5
KYRIAKOV 5
NIKOLAIDIS 5
PAVLOVIC 4,5
GRIVAS 4,5
DELTCHEV 4
FRENTZAS 4
SIMEONIDIS 3,5
KOTRONIAS * 2,5


* Kotronias retired from tournament after 5 rounds for personal reasons